Blog: Kunskap

Universal JavaScript packages

Writing portable JavaScript is a challenge. Should I use global objects, or a module specification like CommonJS or AMD? In this post I'll show you how to create universally consumable JavaScript packages with very little effort.

Varför responsive design?

»Redan i år kommer mobila enheter bli vanligare än datorer.«

2013 blir det år då SthlmConnection börjar göra responsive design i alla våra projekt. Varför? För att mobil surfning blir allt vanligare, och vi vill att du ska få en positiv upplevelse av en webbplats oavsett vilken enhet du använder.

Prenumerera på Blog: Kunskap

Några av våra kunder