Vi gör webb

Vi gör webbplatser, appar och andra digitala produkter med målet att stärka ditt varumärke och underlätta effektiv kommunikation. Här kan du läsa om de metoder vi använder och den process vi följer för att nå dit.

Ditt varumärke på webben

Vi arbetar med att stärka ditt varumärke, såväl på din egen webb som i sociala och andra digitala medier. För att nå dit anpassar vi designen för varje kanal och gör en bra sökmotoroptimering (SEO).

Mätbara mål ger resultat

Din webbnärvaro ska hjälpa till att uppnå dina mål. Vi sätter upp mätbara mål och utvärderar hur din webbplats bidrar till att de uppnås för att kunna göra rätt anpassningar.

Tlllgängligt för alla

Utgångspunkten för bra webb är användarnas behov. Ett välbyggt gränssnitt som följer webbstandarder gör webbplatsen användarvänlig och tillgänglig för alla besökare.

Enkelt att använda

Med ett CMS (content management system) kan du själv enkelt hantera innehållet. Väl strukturerat innehåll blir ett stöd i ditt arbete och bidrar till en bra användarupplevelse.

Inga licenskostnader

Vi arbetar med Open Source, vilket gör att du slipper licenskostnader. Du har också kontroll över din tekniska plattform och knyter inte upp dig mot någon specifik leverantör.

Mobiler, surfplattor & datorer

Webben finns lika mycket i mobilen som på datorn. Vi hjälper dig att nå dina målgrupper, oavsett var de befinner sig. Med responsive design ser vi till att din webbplats fungerar bra på alla enheter.

Så jobbar vi

Vi är med i hela processen från idé till lansering. Alla våra kompetenser är samlade under samma tak så att vi kan ha ett nära och effektivt samarbete genom hela projektet.

Analys och strategi

Tillsammans går vi igenom syfte, målgrupper och målsättning med den nya satsningen. Vi tar fram en strategi för vilka kanaler, vilket tilltal, vilken typ av information och teknik som ska användas för att målen ska uppnås.

Interaktionsdesign

Med fokus på användarupplevelsen skapar vi en modell för hur besökaren interagerar med webbplatsen på olika enheter. En innehållsstrategi och olika processflöden ger oss underlag för vad som ska formges och utvecklas.

Webbdesign

Utifrån er grafiska profil gör vi en funktionell och tilltalande webbdesign i linje med de målsättningar som satts upp. Den webbdesign vi gör är alltid anpassad för att fungera bra i alla skärmstorlekar.

Webbutveckling

Vi utvecklar din webbplats i ett lämpligt tekniskt ramverk och gör migrering av innehåll från din tidigare webbplats. Vi arbetar med webbstandarder och open source, när det gäller CMS-lösningar använder vi oftast Drupal.

Utbildning och support

Vi ger utbildning i hur webbplatsen administreras, hur webbredaktören bör arbeta för att främja sökmotoroptimering och för att följa innehållsstrategin för den nya webbplatsen. Efter lansering finns vi till hands när ni behöver support.

Vidareutveckling

Efter lanseringen fortsätter vi att arbeta kontinuerligt med webbplatsen. För att tillgodose användarnas behov utvärderar vi webbplatsen, gör anpassningar och utvecklar ny funktionalitet under hela dess livslängd.