Digitalt lyft som ger mervärde

SEK är ett statligt ägt bolag som finansierar svensk exportnäring. Den nya webbplatsen är en del i ett arbete för ökat kundfokus. SthlmConnections uppdrag var att ta fram en webbsida med en ny digital design och struktur, för att ge besökaren en bra användarupplevelse.

Intuitiv och modern navigation. Besökaren guidas med hjälp av få utvalda menyingångar och ett väl strukturerat innehåll.

Levande och personligt innehåll. Engagerande och organiskt bildspråk som känns personligt och samtidigt reflekterar bolagets långa affärsrelationer

Interaktiv guidning. Ett skräddarsytt verktyg presenterar erbjudanden som är aktuella för besökarens unika behov.

Tack vare ett mycket nära samarbete med SthlmConnection blev resultatet en webbplats med genomarbetad struktur och navigation som utgår från kundens behov på ett modernt, enkelt och personligt sätt

Åsa Svanborg, ansvarig projektledare på Svensk Exportkredit

Användarcentrerad design. Besökaren får en lugn och fokuserad upplevelse genom ett stilrent uttryck och genomtänkta detaljer.

Nästa projekt