Vårt erbjudande

Webbplatser och digitala tjänster

Vi är övertygade om att riktigt bra tjänster, produkter och webbplatser har en sak gemensamt: de utgår från användarens behov. Vi arbetar brett och agilt enligt väl beprövade metoder för att skapa den bästa lösningen.

Beroende på projektets storlek och karaktär skräddarsyr vi vårt erbjudande.

Exempel på leverabler och vår process

Insiktsarbete

 • Workshops
 • Analys - statistik & material
 • Intervjuer & observationer
 • Koncept
 • Skisser & prototyper

Produktion

 • UX
 • Visuell design
 • Utveckling
 • Integrationer

Analys

 • Effektkartläggning
 • Spårning / Mätning
 • Förvaltning
 • Vidareutveckling
Process

Exempel på projekt

 • Stim

  Ser till att en del av intäkterna från dem som använder musik i sin verksamhet går till rätt upphovsperson.

 • Dagens Samhälle

  Strategi och koncept samt ny visuell upplevelse av nyhetssajten som riktar sig till tjänstemän och politiker.

Digital strategi

Oavsett om ert mål är att attrahera fler kunder, rekrytera nya talanger eller stärka er affär, hjälper vi er att ta fram en strategi för er digitala tjänst och upplevelse. Vi utgår från vad ni behöver och arbetar tillsammans i insiktsdrivna processer. Genom workshops, research och beteendeanalyser arbetar vi fram hypoteser och prototyper.

1. Analys, research & Statistik. 2. Mål, mätbarhet och verksamhet. 3 - Koncept, prototyp och visuallt ID.

Exempel på leverabler

 • Förstudie
 • Teknisk rådgivning
 • Strukturell analys
 • Tjänstedesign
 • UX-design
 • Designsystem

Exempel på projekt

 • Trib

  Visuell identitet, webbplats och managementsystem åt Sveriges mest nytänkande rekryteringsföretag.

 • Tengbom

  Digital strategi och webbplats åt ett av Sveriges mest respekterade arkitektkontor.

Teamet stärker affären

Vi tror, eller rättare sagt, vi vet att ett lyckat projekt bygger på att alla vet vad vi vill och hur vi ska nå dit – samt vilka förutsättningar som finns. Därför jobbar vi alltid som ett team med våra kunder och partners. Tillsammans hittar vi er kärna, tar reda på vart era användare befinner sig och vad dom vill ha! Med vår expertis hittar vi en väg att fläta ihop er vision med användarens behov. Tillsammans tar vi er affär till nästa nivå!